• Uncategorised

Logitech Group Expansion Microphones for Video Conferencing

Logitech Group Expansion Microphones for Video Conferencing

Logitech Group Expansion Microphones for Video Conferencing, Indicator Lights, Microphone Type Mono, Wideband, Noise Canceling, Microphone Mute, Laptop/PC/Mac – Black

  • Dla bardziej przestronnych pomieszczeÅ„: rozszerz zasiÄg rejestrowania gÅ‚osu 6 metrów swojego systemu konferencyjnego Logitech Group do 8,5 m, dziÄki czemu wiÄcej uczestników
  • Konfiguracja: mikrofon do zestawu gÅ‚oÅ›nomówiÄ…cego Group można Å‚atwo podÅ‚Ä…czyÄ i automatycznie rozpoznaje i skonfigurowaÄ
  • Kontrola: dziÄki przyciskowi wyciszajÄ…cemu na mikrofonie również ci, którzy sÄ… dalej siedzÄ…ce z zestawu gÅ‚oÅ›nomówiÄ…cego mogÄ… bez problemu wyciszyÄ system
  • Wskaźnik LED: wskazuje, gdy mikrofon talking to you , the connection is active and when Bluetooth pairing begun.
  • Compatibility:Logitech expansion microphones are the matching microphones for the Group hands-free kit and provide excellent sound quality
SKU: B01B4SNMC4
Weight: 230 g
Dimensions: 8.28 x 8.28 x 2.11 cm; 229.97 Grams
Brand: Logitech
Model: 989-000171
Colour: Black
Batteries Included: No
Manufacture: Logitech

From the manufacturer

Easy to connect

Simply plug the microphones in the bottom of the GROUP speakerphone. They are automatically recognized and configured

Mute button

The on microphone mute button gives easy access to those at the far end of the table to mute the entire speakerphone system

Indicator light

The indicator light shows when the microphone is muted, when a call is active, and when Bluetooth wireless pairing has begun